Hrastje 52k
Kranj
4000
Slovenia
info@arc.si
Linkedin

Podjetje ARC –Kranj, d.o.o. je bilo ustanovljeno  leta 1993 kot družinsko podjetje v zasebni lasti. Od samega začetka se podjetje ukvarja z distribucijo globalnih blagovnih znamk široke potrošnje na področju kozmetike, prehrane, pijač ter tobačnih izdelkov na slovenskem trgu.  Leta 2014  je na hrvaškem trgu ustanovljeno podjetje ARC - Adriatic, s čimer ARC - Kranj, d.o.o. postane regionalni distributer

Podjetje se skozi leta neprestano razvija in širi svoja področja delovanja v Horeca segmentu, segmentu profesionalne lasne kozmetike ter farmacije. Izkušnje in prilagodljivost in proaktivnost podjetja in zaposlenih zagotavljajo uspeh!

 

In več zaposlenih

In več blagovnih znamk

In več različnih produktov

In več prodajnih mest

 

Partnerji

Slovenija

Hrvaška

Distribucija:

FMCG – Slovenija, Hrvaška

distribucijski kanali široke potrošnje, drogerije, tradicionalna prodajna mesta, bencinski servisi, kioski

FRIZERSTVO – Slovenija

distribucija in izobraževanje profesionalne lasne kozmetike v frizerskih salonih po Sloveniji

HORECA - Slovenija, Hrvaška

distribucijski kanali hotelov, restavracij in ostalih gostinskih lokalov

FARMACIJA – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina

registracija za distribucijo zdravil na recept, zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil

Distribucijski trgi

Podjetje je regionalni distributer v segmentu široke potrošnje s sedežem podjetja v Sloveniji, od leta 2014 pa je prisotno tudi na hrvaškem s podjetjem ARC Adriatic.

Slovenija

Slovenija | ARC-KRANJ, d.o.o.

Hrvaška

Hrvaška | ARC-ADRIATIC, d.o.o.

Konkurenčne prednosti

 • gradimo dolgoletno zaupanja vredno sodelovanje
 • finačno stabilno podjetje z lastnim kapitalom
 • od leta 2001 odlična ocena bonitetne hiše KPMG
 • popoln nadzor nad stroški
 • interni nadzor kakovosti, skladno delovanje z zakonodajo in zahtevami principalov
 • 25 letne izkušnje z globalnimi multinacionalnimi podjetji
 • upravljanje z več kot 50 globalnimi blagovnimi znamkami
 • bogate izkušnje z različnimi strategijami blagovnih znamk v različnih kategorijah
 • dolgoletno sodelovanje s partnerji
 • zagotovljena odličnost izvedbe na terenu
 • PRODAJA: vodje ključnih kupcev, ciljno usmerjeni prodajni zastopniki, merchandising služba.  Odličnost izvedbe na vseh ravneh, številni primeri najboljše prakse za partnerje,...
 • DISTRIBUCIJA: lastno sodobno temperaturno nadzorovano skladišče, GS1 sistem, implementirani GDP standardi, skladnost s standardi farmacije, interna QA kontrola, trošarinska skladišča, lasten vozni park, deklariranje in priprava promocijskega pakiranja v skladišču, možnost kapilarne prodaje (prodaja iz avta),... 
 • MARKETING: vodje blagovnih znamk, oblikovalci, strateško upravljanje blagovnih znamk, inovativnost in proaktivnost, organizacija nagradnih iger,  promocij in dogodkov,...
 • IT: integriran logistično - prodajni sistem, elektronska izmenjava podatkov, sodobna tehnološka podpora delovanju terenske službe,...
 • STANDARDI V SKLADIŠČU: Pri delu uporabljamo GS1 sistem, popolna sledljivost produktov na trgu, FEFO sistem, avtomatsko iskanje lokacije, možnost odpoklica proizvoda v 3 urah. Skladišče za farmacevtske izdelke v skladu s farmakovigilenco.
 • DOSTAVE: V Sloveniji dostavljamo iz centralnega skladišča na lokaciji v Kranju v 24 urah. 
Podjetje skrbno in odgovorno ravna znotraj podjetja samega, s katerim zagotavlja učinkovito delovanje podjetja, prav tako deluje v korist vseh poslovnih partnerjev. Skozi leta pa skrbimo, da prispevamo tudi k razvoju družbenega okolja.
 
 • transparentno in strokovno poslovanje
 • dolgoletne izkušnje s poslovanjem multinacionalnih podjetij
 • vzajemna zavezanost za doseganje ciljev
 • hitra odzivnost in odprtost do novih idej in priložnosti
 • integriteta in spoštovanje skupnih dogovorov ter dogovorjenih rokov
 • spoštovanje kakovosti dela na vseh področjih, standardov principalov, standardov posameznega področja in zakonodaje
 • lastna finančna sredstva, ki omogočajo stabilno poslovanje in odzivnost

 

Farmacija

Kot distributer z izjemnimi prodajnimi dosežki v segmentu široke potrošnje, ki jih izkazujejo tržni deleži,  podjetje svoje področje delovanja širi na področje farmacije.

Podjetje je registrirano za distribucijo

1. Zdravil za humano uporabo

 • Zdravil, ki se izdajajo v lekarnah na recept,
 • Zdravil, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih trgovinah brez recepta,

2. Medicinske pripomočke

3. Prehranska dopolnila

Storitev izvajamo na osnovi ustreznih dovoljenj, izdanih s strani pristojnih inštitucij in v skladu z dobro distribucijsko prakso in veljavno zakonodajo.

 • Podjetje ima pridobljene ustrezne registracije v državah Slovenija in Hrvaška.

V podjetju poleg prvovrstne logistike to je skldaiščenja in transportnih storitev do ključnih kupcev, nudimo tudi trženje in prodajo

Podjetje izpolnjuje pogoje za distribucijo prepovedanih drog skupine II in III, pri čemer upoštevamo stroge varnostne predpise. 

V skladu z zahtevami dobre proizvodne prakse za kozmetiko, medicinske pripomočke in prehranska dopolnila izvajamo tudi: 

 • leplenje nalepk,
 • vstavljanje navodil za uporabo,
 • zgibanje navodil za uporabo,
 • zamenjava navodil za uporabo,
 • prepakiranje izdelkov (zamenjava zunanje ovojnine),
 • pakiranje izdelkov v termo - skrčljivo folijo
 • spoštovanje Smernic z dne 5.11.2013 o dobri distribucijski praksi zdravil za uporabo v humani medicini (2013/C 343/01)
 • redni revizijski pregledi s strani lokalne pooblaščene organizacije, ene izmed 10 največjih farmacevtskih podjetij
 • redni inšpekcijski nadzor JAZMP